Locatie, lestijden & Contributie

Dojo Laren, woensdagavond

Woensdagavond vanaf 12 jaar junioren en senioren van 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Gymzaal Gooische school, oud Blaricummerweg 21A  1251 GV Laren.Ingang gymzaal is op het Standelkruid, rechts van het schoolplein het pad oplopen, de gymzaal is na 100 meter aan de linkerhand.

laren(1)

Contributie

Voor de contributie hanteert de school per seizoen 2 lesperiodes van 20 lessen voor de periode augustus tm januari en februari tm juli. U ontvangt een factuur voor 20 lessen per email in pdf bestand. De aanmelding is eenmalig 12,50. Voor gezinsleden hanteert de school een korting van 15%. Voor het komend seizoen is de contributie per les :

Junioren vanaf 12 jaar: 6,50
Senioren vanaf 18 jaar: 8,00

In verband met de jaarlijkse zaalhuurverhoging wordt de contributie per seizoen aangepast.

Opzeggen: schriftelijk of per email voor het einde van de periode. Zie algemene voorwaarden .